Tijm essentiële olie Jacob Hooy 10ml

€3,97 €3,47
Artikelnummer: EO9752
Beschikbaarheid: Niet op voorraad
Levertijd: 4-5 werkdagen

Verdamp deze etherische tijm olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Samenstelling: Bevat: tijm olie (Thymus vulgaris). Ingrediënten: limonene, 1,8-epoxi-para-menthane, beta-pinene, thymol, Linalool, 1-methyl-4-isopropylbenzene, alpha-pinene.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen