Lemongrass essentiële olie Jacob Hooy 10ml

€4,07 €3,87
Artikelnummer: EO7550
Beschikbaarheid: Op voorraad
Levertijd: 2-3 werkdagen

Lemongrass / citroengras essentiële olie Jacob Hooy 10ml

Gebruik: Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

Waarschuwing: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Samenstelling: Bevat: lemongrass / citroengras olie (Cymbopogon flexuosus).

0 sterren op basis van 0 beoordelingen